Sự khác nhau giữa SKU, MPN và UPC

upc

Đôi khi khách hàng hỏi nhà phân phối “Sự khác nhau giữa SKU, MPN và UPC là gì?”. Dưới đây là một tổng quan ngắn gọn về chúng, tôi đã cố gắng để diễn đạt nó càng đơn giản càng tốt:

UPC (Universal Product Code) là tiêu chuẩn cho các sản phẩm nói chung và được sử dụng trên hầu như tất cả các hệ thống mã vạch. Amazon cũng có hệ thống riêng của mình gọi là ASIN (Amazon Identification Number Standard), mặc dù không xuất hiện nhiều bên ngoài Amazon.

SKU (Stock-keeping Unit) là một định danh thường được sử dụng, tuy nhiên, nó thường không phổ biến cho một sản phẩm cụ thể. Ví dụ, mỗi nhà cung cấp cấp cho một sản phẩm cụ thể một SKU riêng cho sản phẩm đó. Mặt khác, một sản phẩm có thể có một MPN (Manufacturer Part Number, hay một số mô hình) được gán bởi nhà sản xuất. Trong khi con số này là duy nhất, nó không phổ biến vì mỗi nhà sản xuất sử dụng công thức đánh số riêng của nó.

Vì vậy, trong bản tóm tắt này, tôi muốn nói UPC là hệ thống phổ biến nhất. Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào số UPC là duy nhất, ở đây là làm thế nào nó hoạt động:

Su khac nhau giua SKU, MPN và UPC

UPCs bắt nguồn từ một công ty gọi là Uniform Code Council (UCC). Một nhà sản xuất áp dụng các UCC cho phép nhập các hệ thống UPC. Các nhà sản xuất phải trả một khoản phí hàng năm cho các bản quyền. Đổi lại, các UCC hành của nhà sản xuất trong sáu chữ số Manufacturer identification number  và cung cấp các hướng dẫn về cách sử dụng nó. Bạn có thể xem mã số nhà sản xuất trong bất kỳ 12 chữ số mã UPC tiêu chuẩn.

(Source https://hublogix.com)