Tìm hiểu Currency trong Magento

magento

Tìm hiểu Currency trong Magento. Trong bài này tôi sẽ nói về cách sử dụng Curency trong magento.

Magento hỗ trợ hầu hết các loại currency hiện nay. Và website của bạn có thể sử dụng một hay nhiều loại tiền tệ khác nhau. Magento cho phép chuyển đổi qua lại giữa nhiều loại tiền tệ khác nhau trên cùng một website.

Để có thể lựa chọn được nhiều loại currency khác nhau trên website các bạn vào System->Configuration->Currency Setup (ảnh dưới):

currency

Currency trong admin magento (System->Configuration->Currency Setup)

  • Base Currency: Magento cho phép chọn 1 loại currency làm base currency. Base Currency này để so sánh tỉ giá và thay đổi giá sang các currentcy khác khi người dùng chọn một loại curency khác trên website.
  • Default Display Currency: Currency hiển thị mặc định khi truy cập
  • Allowed Currencies: Currency cho phép sử dụng. Currency được chọn trong trường này phải có Base Currency và Default Display Currency.

Khi chọn xong các bạn cần cập nhật tỉ giá giữa các loại tiền tệ vừa chọn, các bạn  vào System->Manage Currency->Rates. Lúc này sẽ hiển thị các loại tiền tệ đã chọn. Để cập nhật tỉ giá các bạn chọn loại Import Service (mặc định là  webservicex). Xong các bạn nhấn , magento sẽ bắt đầu cập nhật tỉ giá. Sau khi cập nhật xong bạn bấm  để lưu lại.

Trong hình dưới vì tôi set Base Currency là USD (Dola) nên USD sẽ có tỉ giá là 1.

currency magento

Manage Currency Rates trong admin magento (System->Manage Currency)

Bây giờ các bạn có thể ra ngoài frontend để cảm nhận sự thay đổi:

currency

 

Lúc này sẽ có thêm 1 selectbox trên header cho phép người dùng chọn currency mong muốn. Khi chọn xong website sẽ tải lại và giá các product cũng sẽ được thay đổi.