Xuống dòng trong editor wordpress

wordpress

Xuống dòng trong editor wordpress

Khi post bài trong wordpress chúng ta thường gặp tình trạng trình editor của wordpress không lưu những dòng trắng khi chúng ta nhấn enter, nên khi view các dòng trong bài viết của chúng ta rất sát nhau gây khó phân biệt và mất thẩm mĩ .

Để giải quyết vấn đề này các bạn cài plugin  TinyMCE Advanced. Các bạn có thể tìm trong plugins của WordPress hoặc truy cập vào địa chỉ wordpress.org/plugins/tinymce-advanced.

Sau khi các bạn cài hoặc upload TinyMCE Advanced lên webite các bạn vào Admin -> Plugins và Activate TinyMCE Advanced.

Sau khi Activate các bạn vào Settings -> TinyMCE Advanced -> Advanced Options, tích vào dòng Stop removing the <p> and <br /> tags when saving and show them in the Text editor sau đó save và trải nghiệm.

 tinymce-document

 

Config tinyMCE advanced