Các nhà cung cấp dịch vụ Credit Card Việt Nam

credit cards
Vietnam Credit Card Service Providers (Day update 22-09-2015)
Bank Annual Fee Credit Limit (million) Cash Withdraw Fee Late Payment Fee International Transaction Fee Issuance Fee (one time) Monthly Interest Note
ACB 50
Agribank Thẻ
anh Agribank do bảo vệ KH quá nên chỉ xài được các trang web khi thanh
toán có gửi kèm CVV qua Agribank. Bởi vậy còn hạn chế. Hic.Ông paypal là ông ko gửi. Ko biết giờ có được chưa nữa
ANZ 350,000 3 months 4%, min 60,000 4%, min 80,000 3.5% 2.65%
Citi 1,000,000 3% 500,000 1.75%
Commonwealth Chip
Dong A Bank 200,000 70 2% DAB, 3% local banks, 4% foreign banks 4%, min 50,000 1.2% 0 2.2%
Eximbank 200,000 3%, min 60,000 2.5%
HSBC 300,000 2 months. Updated: 1 month 4%, min 50,000 50K – 100K 3% 0 3.5% Chip.
Unnecessarily annoying risk management practice
Sacombank 300,000 3.5 months 4%, min 60,000 6% 3% 2.15%
Standard Chartered Bank 80% deposit amount, min 48m Deposit min 60m. No focus on retail customers
Techcombank 330,000 2 months. Updated: 1 month 4%, min 50,000 4%, min 50,000 2.75% 0 No chip.
PayPal and Amazon transaction successful.
VIB
Vietcombank Chuẩn: 100K
Vàng: 200K
Platinum: 800K
Amex: 400K
Chuẩn 50 4%, min 50,000 3%, min 50,000 Chuẩn & Vàng & Platinum 2%
Amex: 2.5%
Floating Lần nào xài thẻ VCB mua hàng không thành công cũng phải ra ngân hàng làm rà soát giao dịch mới đòi được tiền.
Vietinbank Must receive salary through Vietin