Cái sai và đàn ông

0

Là đàn ông, phải biết nhìn nhận tình hình. Hãy nhận sai, kể cả khi cái sai đó là do nàng.

Vì điều quan trọng không phải là ai sai, điều quan trọng là tình yêu, là những gì đang có.

Hãy nhận sai rồi nàng sẽ tự biết nàng sai.

Là đàn ông, phải có lòng bao dung.

Là đàn ông, hãy hiểu nàng và hãy nhận sai.

cai sai va dan ong

About Author

Là một developer rất ham chơi nhưng không ham hố, không ham chơi nhưng rất thích cầm đầu...

Comments are closed.

%d bloggers like this: