Hôm nay 26/07/2015, ngày cuối cùng với việc thi cử của mình. Trước hôm thi, cô bạn rủ mai thi xong đi dạo phố cho […]