Hầu hết các thành phố huyền thoại chưa bao giờ được tìm thấy. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều các thành phố cổ xưa, […]