Roller vội vã trở về căn nhà của mình. Kai vừa bị tấn công, có thể nào nơi chú ẩn của chú cháu nó đã […]