Con trai: Thưa ba, con muốn cưới vợ. Ba: Trước tiên, hãy nói xin lỗi. Con trai: Vì điều gì? Ba: Nói xin lỗi đi, […]