Tiếp tục với phần 38: Manh mối Lão xếp mặt đổ phừng, liên tay đập mạnh cái điện thoại, có lẽ lão tưởng nó bị hỏng […]