Phần 30: Cái máy tính cũ

Chúng ta tiếp tục đến với, Khám phá mảng tối internet phần 30: Cái máy tính cũ Người dì của Kai Hình ảnh chỉ mang […]

Phần 27: Không thấy trở lại

Tiếp tục khám phá mảng tối internet phần 27: Không thấy trở lại Người đàn ông kỳ lạ Người đàn ông kỳ lạ Người đàn […]

Phần 26: Kẻ lạ mặt

Tiếp tục khám phá mảng tối internet phần 26: Kẻ lạ mặt Thông tin mới trên CCTV Thông tin trên CCTV Roller tìm cách hack […]

Phần 23: Khu nhà phía sau

Tiếp tục Khám phá mảng tối internet phần 23: Khu nhà phía sau Khu nhà sau rừng cây Khu nhà phía sau lùm cây Roller […]

Phần 16: Bài kiểm tra

Tiếp tục với khám phá mảng tối internet phần 16: Bài kiểm tra Bài kiểm tra Bài kiểm tra của roller Đồng hồ chỉ đúng […]