Phần 38: Manh mối

Tiếp tục với phần 38: Manh mối Lão xếp mặt đổ phừng, liên tay đập mạnh cái điện thoại, có lẽ lão tưởng nó bị hỏng […]

Phần 35: Kẻ tấn công

Tiếp tục với khám phá bí ẩn mảng tối internet phần 35: Kẻ tấn công Roller chớp chớp mắt, anh lẽ ra đã phải nhận […]

Phần 33: Nguy hiểm

Tiếp tục khám phá mảng tối internet phần 33: Nguy hiểm Ẩn nấp Ngay sau khi đưa ra thông báo tìm kiếm thông tin của […]

Phần 32: Thông tin mới

Tiếp tục với khám phá bí ẩn mảng tối internet phần 32: Thông tin mới Dữ liệu bị mã hóa Dữ liệu bị mã hóa […]

Phần 30: Cái máy tính cũ

Chúng ta tiếp tục đến với, Khám phá mảng tối internet phần 30: Cái máy tính cũ Người dì của Kai Hình ảnh chỉ mang […]

Phần 29: Người cha của Kai

Tiếp tục khám phá mảng tối internet phần 29: Người cha của Kai Trong phần trước Roller đã nhìn thấy một người đàn ông Ra vào […]