Tắt popup quảng cáo hostinger trên 000webhost

0

Tắt popup quảng cáo hostinger trên 000webhost

Khi tạo 1 website sử dụng host free 000webhost.com, website của bạn bị hiện 1 popup quảng cáo hostinger trong lần truy cập đầu tiên.

Bức xúc vấn đề này tôi đã mail hỏi 000webhost.com và được trả lời là 000webhost.com thêm 1 đoạn code vào để theo dõi, thống kê truy cập cho website của bạn. Và họ hướng dẫn tôi tắt quảng cáo bằng 2 cách:

Cách 1: Đưa 2 dòng code sau đây vào file .htaccess trong root website.

php_value auto_prepend_file none
php_value auto_append_file none

Cách 2: Truy cập vào members.000webhost.com/analytics.php, trang này bạn hãy nhập doname, password, chọn Disable Code và nhấn submit.

Cuối cùng xóa cache trình duyệt và tải lại website của bạn để xem kết quả.

Vì sử dụng cách thứ 2 sẽ tắt thống kê truy cập của 000webhost.com trên website nên tôi đã chọn giải pháp đầu tiên và kết quả đúng như mong đợi.

About Author

Là một developer rất ham chơi nhưng không ham hố, không ham chơi nhưng rất thích cầm đầu...

Comments are closed.

%d bloggers like this: