Nhân vật bí ẩn bị cấm trên các trang web Cha đẻ của đồng tiền bitcoin với số tài sản khổng lồ nhưng vẫn chốn […]