Config RSS Feeds trong magento

RSS được dùng phổ biến để chia sẻ những tiêu đề thông tin mới nhất hay toàn bộ nội dung của nó, và ngay cả các tập tin đa phương tiện đính kèm. RSS hiện nay rất phổ biến trên nhiều trang web. Người dùng sẽ tiện lợi hơn, nhanh hơn khi cập nhật thông tin qua RSS.

RSS cũng đã được đưa vào Magento, trong Magento RSS cung cấp cho ta những thông tin về sản phẩm mới, sản phẩm giảm giá hay coupons.

Config RSS Feeds trong magento:

Để bật chức năng RSS trong Magento các bạn vào: Admin->Configuration->RSS Feeds

 

rss-feeds-magento

RSS Feeds trong Magento admin

Trong tab này các bạn Enable Rss Config để bật chức năng RSS.

  • Wishlist: Khi enable, một liên kết RSS sẽ hiển thị trên các trang wishlist của khách hàng. Trang wishlist share cũng sẽ có thêm một checkbox cho phép bạn thêm một liên kết vào Wishlist RSS feeds trên danh sách Share Your Wishlist.
  • New Products: Tạo một RSS lấy thông tin các new product vào danh sách RSS.
  • Special Products: Tạo một RSS lấy thông tin các Special Products vào danh sách RSS.
  • Coupons/Discounts: Tạo một RSS lấy thông tin các phiếu giảm giá (coupons) hay triết khấu (discounts) được tạo vào danh sách RSS.
  • Tags Products: Tạo một RSS lấy thông tin các Tags Products vào danh sách RSS.
  • Top Level Category: Tạo một RSS lấy thông tin các category có lever gốc cao nhất (chỉ là con của Root catalog) vào danh sách RSS.
  • Customer Order Status Notification: Cho phép khách hàng theo dõi tình trạng order của họ với RSS feed. Khi enable, một liên kết RSS feed sẽ xuất hiện trên các trang order detail.

Sau khi bấm save, các bạn ra ngoài frontend và nhìn xuống footer sẽ thấy biểu tượng RSS. Trong này sẽ chứa các mục RSS mà bạn vừa chọn trong admin.

rss-feeds-footer

RSS Feeds trong Magento