Thưa ba, con muốn cưới vợ

Con trai: Thưa ba, con muốn cưới vợ.
Ba: Trước tiên, hãy nói xin lỗi.
Con trai: Vì điều gì?
Ba: Nói xin lỗi đi,
Con trai: Nhưng vì điều gì? Con đã làm gì?
Ba: Hãy nói lời xin lỗi,
Con trai: Nhưng…lỗi của con là gì?

thua ba con muon lay vo
Ba: Hãy nói lời xin lỗi,
Con trai: Nhưng tai sao?
Ba: Hãy nói lời xin lỗi,
Con trai: Ít nhất thì ba cũng phải cho con biết lý do chứ?
Ba: Hãy nói lời xin lỗi,
Con trai: Okay, con xin lỗi ba !!
Ba: Tốt rồi, buổi huấn luyện đã kết thúc. Khi con học được cách nói lời xin lỗi mà không cần bất cứ lý do gì, tức là con đã có thể cưới vợ…