Phần 5: Manh mối duy nhất từ tầng 3 deep web

kham pha mang toi inernet phan 5 manh moi duy nhat tu tang 3 deep web

Khám phá mảng tối internet phần 5: Manh mối duy nhất từ tầng 3 deep web

Manh mối duy nhất từ tầng 3 deep web

kham pha mang toi inernet phan 5 manh moi duy nhat tu tang 3 deep web

Manh mối duy nhất của roller xuất hiện từ đâu

Ở trang trước tài liệu, roller đã vào được những website ở tầng một và gặp những gì đúng như người ta thường nói về deep web. Người lạ mặt cảnh báo anh từ tầng 3, có thể trình duyệt đặc biệt không còn an toàn nữa.
Roller tiếp tục suy nghĩ và biết cách dùng bộ giải mã được gửi kèm theo email để phân tích nội dung cuốn sổ mà chú anh để lại. Nội dung cuốn sổ gửi lại cho roller gồm một tài khoản và mật mã đã từng được dùng để truy cập vào deep web, chú anh tin rằng nó có thể giúp anh ít nhiều. nội dung còn lại là đường link và cách dowload những file hướng dẫn truy cập vào các tầng của deep web được chú Mike mã hóa và tải lên những server đặc biệt. phải có những cách đặc biệt mới tìm và đọc được. Vậy là tiếp tục với tầng 3 bằng một số thứ đặc biệt, may mà sửa điều hòa cũng chỉ là nghề phụ của anh. ít nhiều anh cũng có một thời gian dài mài đũng quần ở trường đại học công nghệ.

Cái model bí ẩn phía trong cặp da

kham pha mang toi inernet phan 5 manh moi duy nhat tu tang 3 deep web

Cái modem kỳ lạ trong cặp da

Trong phần tiếp theo roller biết được rằng cái mà tưởng như là model đó hóa ra là một giải mã và mã hóa thông tin đặc biệt, kết nối mạng qua nó dữ liệu truyền đi và gửi về sẽ được mã hóa toàn bộ để chống các hacker, dù có lấy được dữ liệu truyền đi từ máy bạn thì cũng không thể phân tích được nó. Ok việc còn lại đơn giản là lắp thêm nó vào đằng sau cái router mạng để nó mã hóa dữ liệu thôi.
Sau khi hoàn thành các công đoạn roller tiếp tục công việc của mình. Với một đường link bôi đậm trong danh sách những link mà người lạ mặt gửi cho anh. Cái đầu tiên hiện ra là một giao diện yêu cầu đăng nhập. Ok chắc cái bộ giải mã bảo vệ được mình, đầu tiên phải đăng ký một tài khoản đã nhỉ…
+ Kỳ lạ không hề có phần nào để đăng ký vậy làm sao mà có tài khoản để đăng nhập đây. Roller vôi nhớ đến tài khoản có trong cuốn sổ nhỏ và dùng nó để đăng nhập.
Thông báo từ cộng đông HKW:
Chào Blue Quay trở lại! chúc bạn giữ được mạng của mình

Manh mối từ những người lạ mặt

kham pha mang toi inernet phan 5 manh moi duy nhat tu tang 3 deep web

Manh mối từ những người lạ mặt

Giao diện đăng nhập vào trông giống như một cái room chát khổng lồ Nhưng chỉ có vỏn vẹn hai phần
Giao dịch
Thế giới
Roller quyết định vào phần thế giới trước, ngay khi anh vừa load được vào room, những dòng chát đầu tiên,
  Blue Anh đã quay trở lại à.
  Tôi tưởng anh đã biến mất.
……………..
Chà hóa ra chú mình cũng đã từng rất nổi tiếng trong cái diễn đàn ẩn này thì phải……
(Theo lamthuyet.com)